Marine næringer

West Elektro har i en årrekke hatt oppdrag mot oppdrettsnæringen og andre marine næringer. Her har vi opparbeidet god kunnskap om våre kunders drift.

Vi fokuserer både på nyanlegg og modifisering av eksisterende anlegg. Her er planlegging og koordinering viktig. Dette sammen med kort responstid er våre fremste styrker innenfor området.