Offshore

Vårt motto når det kommer til offshore satsing er: "All in one day". I dette legger vi at vi skal kunne dra verden over raskt med vår spesialkompetanse.

Vi har erfaring med offshore-oppdrag i Europa, Amerika og Asia. En stor andel av våre oppdrag kommer fra vårt nærområde og Vestbase.