Næringsbygg

West Elektro innehar solid erfaring i forbindelse med byggeprosjekter i hovedsak på Nordmøre. Vi er best når vi får komme inn i en tidlig fase i prosjektene og kan påvirke veivalg.

Våre prosjekteringsløsninger har ofte ført til store besparelser for sluttkunden. Vi dekker alle behov for elektriske sterk- og svakstrøminstallasjoner. Vi leverer komplette installasjoner på nybygg og har lang erfaring med service på industri- og næringsbygg