Oljenæring og industri

West Elektro har lang og allsidig erfaring innen elektrotjenester tilknyttet oljenæringen og industrien på Nordmøre.

Med utgangspunkt i Vestbaseområdet har vi opparbeidet en solid organsisasjon rundt dette. Kompetanse og tilgjengeliget er noe vi ser som svært viktig for å kunne opprettholde et godt servicenivå.